Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera

Nauki humanistyczne

Informacje

Autorka opisuje problemy, jakie napotyka w szkole zarówno uczeń z zespołem Aspergera, jak i nauczyciel podczas pracy z tym dzieckiem. Problemy, które często wynikają nie ze złej woli obu stron, a z braku porozumienia i wiedzy o odrębności odbioru świata przez osobę z całościowymi...

Cena: 9,60
Dostępność: dostępny od ręki