Zawód adwokata i radcy prawnego


Każdy człowiek jest inny nie tylko z wyglądu, ale także pod każdym innym względem. Każdy z nas posiada inny charakter, usposobienie, przeróżne upodobania i zdolności, wykonujemy także różne zawody. Choć bywa, że wykonywane przez nas zawody są bardzo podobne, jak na przykład adwokat i radca prawny. Zarówno radca prawny, jak i Adwokat Poznań świadczą pomoc prawną osobom potrzebującym takiej pomocy. Jeden i drugi jest prawnikiem. Adwokat oprócz tego, że udziel porad prawnych, sporządza opinie prawne, to także występuje przed sądami i urzędami, gdy zajdzie potrzeba obrony pokrzywdzonego. Dlatego niejednokrotnie mówimy o nim, jako o obrońcy sądowym. Radca prawny także udziela pomocy w postaci konsultacji i porad prawnych osobom potrzebującym. Może również sporządzać opinie prawne i opracowywać projekty aktów prawnych. Może nawet bronić osoby pokrzywdzonej występując przed sądem lub urzędem, jako pełnomocnik, obrońca. Zarówno jeden, jak i drugi może być mianowany mecenasem. I tak zazwyczaj zwracamy się do obydwu prawników, gdy załatwiamy nasze sprawy prawne. Polecane: Sprawy Spadkowe Poznań.