Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych

E-książki

Informacje

Autor rozprawy zajmuje się problematyką związaną z rejestracją obrazów oraz interpretacją wyników badań nieniszczących od 1995 roku. W tym okresie przebadał kilkanaście malowideł ściennych pod kątem uzyskania informacji przydatnych w praktycznym rozwiązywaniu problemów...

Strona startowa