Żart Pana Boga /The joke of Lord God

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

mini traktorki kubota

Dwujęzyczny zbiór wierszy PL-ANG W zbiorze wierszy Żart Pana Boga Wiesław Zieliński z właściwą mu prostolinijnością dzieli się z mini traktorki kubota czytelnikiem swoim światopoglądem religijnym. Utwory te uzmysławiają, że zagadki ludzkiego bytu człowiek nie rozwiąże, siedząc w bibliotekach i...

Cena: 12,00
Dostępność: dostępny do tygodnia