Wykład pierwszego listu do Tymoteusza. Super primam epistolam b. pauli ad Thimotheum lectura

E-książki

Informacje

Święty Tomasz z Akwinu jest jednym z najwybitniejszych biblistów średniowiecza. Sama nawet liczba jego dzieł biblijnych nas dzisiaj kazimierz noclegi zdumiewa. Napisał on komentarze do wszystkich czternastu listów Pawłowych, szczególnie starannie skomentował Ewangelię Jana, ale pozostawił po sobie...

Strona startowa