Woda do kotłów parowych i obiegów chłodzących

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W książce autor omawia:* rodzaje wód, ze szczególnym uwzględnieniem występujących w nich zanieczyszczeń*wymagania dotyczące wód centrum kongresowe w krakowie stosowanych w różnego typu układach wodno - parowych*procesy uzdatniania wody za pomocą metod membranowych.

Strona startowa