Symulator Budowy Mostów

Gry PC

Informacje

Zaplanuj kształt swojej konstrukcji. Masz do dyspo zycji ograniczone środki i roacute;żne typy materiałoacute;w b udowlanych takich jak: stal, żelazo, rozpory hydra uliczne, czy stalowe liny. Twoacute;j most zostanie podd any proacute;bom obciążeniowym, a także działaniom sił p rzyrody!...

Cena: 39,92
Dostępność: dostępny do tygodnia