Święty Janie XXIII, dobry Papieżu

zPozostale

Informacje

27 kwietnia 2014 r. papież Franciszek kanonizował dwóch papieży, Jana XXIII i Jana Pawła II. Jan XXIII, Papież Dobroci, który zapoczątkował zmiany w Kościele przez zwołanie Soboru Watykańskiego II, umiłowanie pokoju i miłości starał się realizować w całym swoim życiu....

Cena: 6,03
Dostępność: dostępny do tygodnia