Style myślenia przestępczego

Prawo

Informacje

Celem pracy jest wyróżnienie stylów myślenia nieletnich dziewcząt i chłopców #8211; wobec których toczy się postępowanie sądowe #8211; oraz określenie psychospołecznych i osobowościowych czynników warunkujących styl myślenia przestępczego nieletnich. Postawienie takiego celu...

Strona startowa