Rola orzecznictwa w systemie prawa

E-książki

Informacje

Tomasz Giaro - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego do spraw badań naukowych i współpracy międzynarodowej, kierownik Zakładu Europejskiej Tradycji Prawnej WPiA UW, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN i Komitetu...

Cena: 123,67
Dostępność: sprawdź w sklepie