Rola orzecznictwa w systemie prawa

E-książki

Informacje

Tomasz Giaro - profesor doktor habilitowany nauk prawnych, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego do spraw badań pozłacane srebro naukowych i współpracy międzynarodowej, kierownik Zakładu Europejskiej Tradycji Prawnej WPiA UW, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN i Komitetu...

Strona startowa