Psychologia wychowawcza Tom 1

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Wydanie siódme znakomitego podręcznika psychologii wychowawczej autorstwa dwojga wybitnych polskich psychologów.Tom pierwszy obejmuje zagadnienia psychologii hotel rusałka płock nauczania. Przedstawione w nim zostały współczesne poglądy na temat istoty, przebiegu, uwarunkowań zewnętrznych, motywacji i...

Strona startowa