Prawo wspólnotowe i integracja europejska

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Podręcznik stanowi próbę syntetycznej prezentacji podstawowych zagadnień europejskiego prawa wspólnotowego. Zamiarem autora było takie ujęcie problemu, aby te tkanina antystatyczna niezwykle zawiłe kwestie stały się zrozumiałe nie tylko dla studentów wydziału prawa, ale także dla osób studiujących inne...

Strona startowa