Powtarzam Rozumiem Nazywam - Aspekt czasownika

Pedagogika

Informacje

Pomoc przeznaczona jest do terapii mowy dzieci i dorosłych z różnorakimi zaburzeniami funkcjonowania językowego (afazja/dysfazja/alalia, autyzm, zespół Aspergera, niedosłuch i głuchota, upośledzenie umysłowe, dysleksja). Osobom tym szczególnie trudno jest różnicować i realizować...

Cena: 35,34
Dostępność: dostępny od ręki