Porozmawiajmy o gatunkach - artystycznych i użytkowych

Podręczniki akademickie

Informacje

Książka "Porozmawiajmy o gatunkach - artystycznych i użytkowych" [...] jest dobrą próbą wykorzystania osiągnięć genologii do opisu różnorodnych gatunków, zarówno użytkowych, jak i artystycznych. Autorów (językoznawców, filmowców, teatrologów, literaturoznawców) wszystkich...

Strona startowa