Metoda Dobrego Startu Od wierszyka do rysunku

Zestawy dydaktyczne

Informacje

Dla dzieci 3-4-letnichMetoda Dobrego Startu (MDS) przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dla dzieci starszych, których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijnie.

Strona startowa