Już czytamy i piszemy Doskonalenie techniki czytania i pisania metodą sylabową

Wychowanie przedszkolne

Informacje

Już czytamy i piszemy zawiera ćwiczenia doskonalące technikę czytania i pisania w oparciu o zasadę stopniowania trudności i metodę sylabową. Ćwiczenia dotyczą: wyrazów wielosylabowych i trzyliterowych, wyrazów o różnej budowie, z uwzględnieniem podziału na sylaby, zadań budowanych...

Strona startowa