Język angielski 5 SP New Hot Spot 2 ćwiczenia

Podręczniki

Informacje

Wieloletnie wydanie lubianej przez uczniów i nauczycieli serii New Hot Spot rozwija umiejętność komunikacji w języku angielskim pod kątem kamizelka obciążeniowa sklep sprawdzianu szóstoklasisty. W New Hot Spot nowy materiał językowy wprowadzany jest w dynamiczny sposób, a prezentacja zagadnień leksykalnych oraz...

Strona startowa