Jerzy Grotowski t. 2 Źródła inspiracje konteksty. Prace z lat 1999-2009

E-książki

Informacje

Drugi tom zawiera prace opublikowane po śmierci artysty, wszystkie jednak zmienione dość gruntownie. Omówione są tu związki Grotowskiego z kulturą rosyjską, tradycją Meyerholda w polskim teatrze, znaczenie Brechta i Gurdżijewa w jego twórczości, próby Samuela Zborowskiego według...

Strona startowa