Jedna literka, a zmiana wielka

Książki i Książeczki

Informacje

Jedna literka, a zmiana wielka? to książka o homofonach (nie mylić z hełmofonami!). Czyli takich wyrazach, które brzmią identycznie, ale różnią się pisownią i znaczeniem. Tak jak kod i kot, smog i smok albo, za przeproszeniem, gatki i gadki. Trzeba postępować z nimi niezwykle...

Strona startowa