Izolacje 6/2014

E-książki

Informacje

W numerze m.in.:- W dziale MATERIAŁY I TECHNOLOGIE - zajmujemy się zagadnieniami wysokich ekobudynków, metodyką projektowania izolacji cieplnych od wewnątrz, przykładami napraw konstrukcji żelbetowej metodami iniekcji, nieniszczącą diagnostyką zespolenia warstw betonowych na przykładzie...

Strona startowa