Gleby bielicoziemne geograficzne trendy oraz dyskontynuacje procesów rozwoju

E-książki

Informacje

Książka przedstawia geograficzne zróżnicowanie właściwości gleb bielicoziemnych będące następstwem różnic ich genezy uwarunkowanej czynnikami czasu i uwarunkowań siedliskowych. Przedstawione w niej wyniki stanowią syntezę istniejących dotychczas poglądów na temat rozwoju gleb...

Strona startowa