Gleby bielicoziemne geograficzne trendy oraz dyskontynuacje procesów rozwoju

E-książki

Informacje

laminat foliowy

Książka przedstawia geograficzne zróżnicowanie właściwości gleb bielicoziemnych będące następstwem różnic ich genezy uwarunkowanej czynnikami czasu i laminat foliowy uwarunkowań siedliskowych. Przedstawione w niej wyniki stanowią syntezę istniejących dotychczas poglądów na temat rozwoju gleb...

Cena: 38,50 44,00 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie