Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Nauka o zarządzaniu przedsiębiorstwem w XXI w. dużo uwagi poświęca sposobom konkurowania na rynku. Wymaga to od ludzi Najlepszy Hotel w Krakowie nauki nieustannych poszukiwań nowych sposobów uaktywnienia istniejących zasobów materialnych i niematerialnych w przedsiębiorstwie i poza nim. Badania przeprowadzone...

Strona startowa