Ewaluacja zagrożeń elektromagnetycznych występujących podczas prac pod napięciem w elektroenergetyce

E-książki

Informacje

Niniejsza książka przedstawia kontynuację wcześniejszych prac autora dotyczących numerycznych, całkowo-brzegowych modeli pól elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez obiekty elektroenergetyczne w środowisku człowieka. Wyniki tych wcześniejszych prac zebrano w monografii:...

Strona startowa