Europejskie modele instrumentów finansowych. Wybrane zagadnienia

E-książki

Informacje

Książka przedstawia dwa modele regulacji rynku finansowego - model normatywny i operacyjny. Praca jest przeznaczona zarówno dla teoretyków, jak i praktyków rynku fi nansowego, którzy często mogą się zastanawiać, co jest przedmiotem ich transakcji. Wskazuje nawiązania do rozwiązań...

Strona startowa