Ekonomia XLIII, nr 2 (2012)

E-książki

Informacje

Michał MoszyńskiKoncepcje ładu stanowionego Waltera Euckena i ładu spontanicznego Friedricha Augusta von Hayeka - próba analizy porównawczej / 121Monika Maksim, Dominik ŚliwickiWybrane problemy adresowania aktywnych polityk rynku pracy w Polsce / 135Mirosław BochenekRozważania...

Strona startowa