Dokumentacja budowl. 3- Wstęp do projektow. WSiP

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Podręcznik do nauki przedmiotu projektowanie, przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. Traktuje o projektowaniu inwestycji, podstawach urbanistyki oraz projektowania architektonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania budynków...

Strona startowa