Dobieranki. Pomoc ter. do ćw. percepcji wzrokowej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Publikacja zawiera materiały do ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej, które są bardzo ważne w opanowaniu przez dzieci umiejętności http://alimaxwanny.pl/kontakt pisania i czytania. Pomoce służą także sprawnemu rozpoznawaniu liter i zauważaniu drobnych różnic między nimi, doskonaleniu spostrzegawczości,...

Strona startowa