Dada East. Rumuńskie konteksty dadaizmu

Kultura i sztuka

Informacje

Pięknie wydany katalog towarzyszący wystawie, która odbyła się w Zachęcie w roku 2008. Prezentacja stała się ważnym głosem w dyskusji o dadaizmie, którego celem było nie tylko podkreślenie złożonego charakteru tego ruchu poprzez przypomnienie zapomnianej kwestii jego rumuńskich...

Strona startowa