Cholerna niepodległość

Historia

Informacje

#8222;Cholerna niepodległość#8221; to zwięzły esej o potrzebie niepodległości, wymaganiach, jakie stawia przed nami niepodległość, planach zbudowania w Europie superpaństwa na gruzach państw. To zarazem pisana z pozycji zwolennika wejścia Polski do Unii Europejskiej rzecz o tym, jak...

Cena: 21,25
Dostępność: dostępny do tygodnia