Chemia LO KL 3. Ćwiczenia. Zakres podstwowy i rozszerzony

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Program nauczania przeznaczony jest dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym) oraz liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym). Zawiera propozycję układu treści zarówno dla wariantu trzech, jak i czterech godzin chemii w całym cyklu nauczania....

Cena: 16,90
Dostępność: dostępny do tygodnia