Biofarmacja

Medycyna

Informacje

W nowym programie nauczania farmacji, wprowadzonym w 2004 roku, biofarmacja została wydzielona jako samodzielny przedmiot nauczania. Przez kolejne lata nie było jednak do dyspozycji studentów ani farmaceutów żadnego aktualnego polskiego podręcznika na temat biofarmacji. Taką rolę może...

Cena: 83,59
Dostępność: dostępny od ręki