Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

E-książki

Informacje

Zasadniczym celem przedstawianej monografii jest analiza i ocena systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych oraz dorobku różnych dyscyplin naukowych. W rozdziale pierwszym wskazano istotę i ewolucję pojęcia kontroli...

Strona startowa