Aktorzy życia politycznego w świetle opinii dziennikarzy. Jacy są, a jacy powinni być

E-książki

Informacje

Przedmiotem podjętych przez Autorkę badań była problematyka dotycząca nadawcy w procesie komunikowania masowego czyli dziennikarza-publicysty, a przede wszystkim jego opinii, wyobrażeń na temat funkcjonowania w roli polityka zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Podstawę pracy stanowią...

Strona startowa